Asiakastarinoita

Ohessa osa asiakastarinoista ja kehittämisprojekteista.

Iisalmen torin ekosysteemin kehittäminen

Iisalmen keskustan kehittämisyhdistys Iiden ry:n kehittämisprojektissa rakennettiin suunnitelma torin kehittämiseksi sekä tulevaisuuden visio vuodelle  2025.

Iiden ry:n sivut


Sonkajärven kunta

Kunta halusi keinoja kunnan 1 euron tonttikampanjan käynnistämiseen. Päivän työpajan aikana kävimme läpi keinoja tonttimarkkinoinnin edistämiseksi. Haimme myös ideoita www-sivujen kehittämiseksi. Työpajan tuloksena syntyi työlistaus keväälle 2020 toimenpiteistä, joita tehdään.

https://www.sonkajarvi.fi


Rautavaan Tietoverkko Osuuskunta / VaaranValo OSK

Laajakaistat ovat tärkeä osa kuntien vetovoimaisuutta. Asiakasprojektimme auttoi strategian uusimiseen ja kasvun mahdollisuuksien löytämiseen. Tuloksena yritys muutti brändinsä ja VaaranValon sivut avautuvat vuoden 2020 alussa.

www.vaaranvalo.fi


Vihdin kunta / Sepänpihan talonäyttely 2020

Kaksipäiväisen työpajan aikana kävimme läpi näyttelyn suunnitelmat, nykyisen tilanteen sekä tavoitteet, mittarit ja vision.

Tämän pohjalta mallinsimme niin näyttelyvieraiden, näytteilleasettajien kuin rakentavien kotien palvelupolut helposti ymmärrettäviksi prosesseiksi. Tulosten perusteella hanke kirjoittaa tapahtumansa projektisuunnitelman, laatii tehtäväluettelon sekä budjetin jatkovalmistelua varten.

Osana valmennuspäiviä kävimme paikan päällä talonäyttelyalueella ideoimassa vaihtoehtoja logistiikan, turvallisuuden kuin näyttelypalveluiden osalta.

Annoimme käyttöömme kokemuksemme, onnistumisemme ja epäonnistumiset neljän Omakotitalonäyttelyn toteuttamisesta.

www.kotinayttely.fi


Mikkelin kaupunki

Mallinnustyöhön kuului nykyisen prosessin hahmottaminen, maanhankinta- ja luovutusprosessintoimijoiden ja roolien määrittely sekä toimintatavan mallinnus. Nykyiseen toimintatapaan yhdistettiin havaitut kehittämisehdotukset.

Materiaali dokumentointiin siten, että Mikkelin kaupunki voi jatkossa työstää ja jatkokehittää prosessia dokumentaatiota itse muokaten.

www.mikkeli.fi


Laukaan kunta

Laukaan kunnan 24 h kehittämistyöpajan aihe elinkeinostrategian ja ekosysteemien kehittäminen. Työskentelyn tuloksena havaittiin kolme kehittämisen kärkeä, joille muodostettiin toteutussuunnitelma.

www.laukaa.fi


Valokuidun Innovaatiopäivä 12.3.2020

Tutustu asiantuntijapuheenvuoroihin ja ohjelmaan – Valokuidun Innovaatiopäivä Kuopiossa 12.3.2020.


Rautalammin kunta

Rautalammin kunnan kanssa toteutettiin työpaja, jossa luotiin strategia asukasmarkkinoinnin kehittämiseksesi.

www.rautalampi.fi


Leppävirran kunta

Leppävirran kunnan kanssa toteutettiin työpajat, jossa kirkastettiin kunnan brändiä osana kunnan asukasmarkkinointia sekä laadittiin potentiaalisen rakentajan palvelupolkua tontin ostajasta rakentajaksi.

www.leppavirta.fi


Lapinlahden kunta

Kesällä 2015 Lapinlahden kunnassa järjestettiin Omakotitalonäyttely. Valmisteltaessa näyttelyä havaittiin sen mahdollisuudet esimerkiksi uusien innovaatioiden esittelyyn, yhteistyöhön oppilaitosten kanssa sekä yritysten keskinäiseen verkostumiseen. Näitä edistämään käynnistettiin syksyllä 2014 hanke nimeltään ”Maaseutuasumisen uusi pilottiympäristö – asumisen liiketoiminta-potentiaalin kehittäminen”.

Hankkeesta tehtiin yhteenveto, jonka käsikirjoituksen tuottamisesta ja tuotannon koordinoinnista Asuntamo Oy vastasi.  Verkkoversio on ladattavissa tästä linkistä.

www.lapinlahti.fi


Keiteleen kunta

24 h työpajassa tartuttiin kunnan nykytilan ja kehittämisen tarkastelun jälkeen  tulevaisuuden visioon, brändiin ja asukasmarkkinointiin Fiftogram-ekosysteemin mallin avulla. Työskentelyssä luotiin kolme kehittämiskokonaisuutta ja niille tehtäväluettelot 2019 – 2021.

www.keitele.fi


Tuusniemen kunta

Tuusniemen kunnan kanssa toteutettiin työpaja, jossa kehitettiin kunnan asukasmarkkinointiprosessia ja kiinnostuneen asiakkaan palvelupolkua tontin ostajasta rakentajaksi.

www.tuusniemi.fi


Rautavaaran kunta

Kehittämistyön tavoitteena oli tehostaa kunnan asukas- ja tonttimarkkinointia sekä edistää myös kuntamarkkinointia. Kehittämistyö koostui käytännön työskentelyistä sekä asukasmarkkinointisuunnitelman laatimisesta Rautavaaran kunnan käyttöön.

www.rautavaara.fi


Kuopion Näyttely Oy

Rakenna ja Asu -messut ovat Itä-Suomen pitkäaikaisin asumisen messutapahtuma, joka järjestetään vuosittain Kuopio-hallissa. Messut järjestää Kuopion Näyttely Oy.

Asuntamo Oy toimi messujen tapahtumatuottajana 2017 ja 2018. Tehtäviin kuuluu mm. näyttelyn kokonaissuunnittelu. Vuonna 2016 Asuntamo Oy toimi asiakaspalvelutehtävissä messuilla, tutustuen samalla tuleviin messutehtäviin. Vastasimme vuoden 2019 messu-sivujen päivittämisestä.

Kuopion Näyttely Oy:n sivut


Timo OvaskainenAsiakastarinoita