Etäterveyspalveluiden tehokäyttöönotto kuntiin

Terveydenhuoltoa täydentävät etäpalvelut kunnan tai yrittäjän käyttöön alle viikossa

Etäpalvelut ovat turvallinen vaihtoehto terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden toteuttamiseksi – erityisesti riskiryhmien ja terveydenhuollon henkilökunnan suojelemiseksi.

Medics24 etälääkäripalveluiden digitaalinen palvelualusta kunnalle, terapeuteille ja muille ammattilaisille. Tarvittaessa tuotetaan puuttuvia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita kuntalaisille etäpalveluiden avulla.

Me mallinnamme kuntaanne uuden palvelukonseptin, jossa henkilökuntanne voi tarjota palveluita tutuille tai uusille asiakkaille digitaalisesti.

Resurssien niin vaatiessa palveluita voivat tuottaa paikallisten yrittäjien lisäksi asiantuntijat koko Suomesta.

jopa 48 tunnissa, koska

Etäyhteyksien käyttö suojaa terveydenhuollon ja asiakkaiden – erityisesti riskiryhmien – terveyttä. Henkilökunta työskentelee kunnan ict-järjestelmiä ja yhteyksiä hyödyntäen turvallisesti.

Myös riskiryhmässä tai karanteenissa olevat henkilöt voivat työskennellä. Tarvittaessa voidaan työskentelyyn ottaa mukaan myös yksityisiä yrittäjiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Palvelut voidaan tarvittaessa skaalata muihin kuntiin, joilla on haasteita omien palveluidensa toteuttamisessa.

Medics24 Etälääkäripalvelut tarjoaa digitaalisen palvelualustan terapeuteille ja muille ammattilaisille veloituksetta kesäkuun loppuun saakka etäpalveluiden tuottamiseksi ja tuottaa lisäksi puuttuvia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita kuntalaisille. Kunnat saavat palvelun nopeutetulla menettelyllä.

Asuntamo Oy yhteistyössä Tuotteistajatalo Coaching Ky:n kanssa mallintaa kuntaanne palvelukonseptin, jossa alueenne yrittäjät tarjoavat palveluitaan Medics24 Etälääkäripalvelun digitaalista alustaa hyödyntäen.

teemme yhdessä sen seuraavasti:

  1. Etäneuvottelu tarpeen määrittämiseksi. Yhteistyö- ja aikatauluesitys neuvottelua seuraavan vuorokauden aikana. Esityksen hyväksyminen.
  2. Palveluekosysteemin mallintaminen sekä tarvittavien toimijoiden kontaktointi yhteistyössä kuntanne yhdyshenkilön kanssa sekä toimintaprosessin ohjeistus.
  3. Etäpalveluiden käyttöönottokoulutus ja toiminnan testaus.
  4. Etäpalvelut käytössä. Toimintaa seurataan yhteistyössä kunnan yhteyshenkilön kanssa ja ekosysteemiä päivitetään tarvittaessa.

Timo Ovaskainen
050 310 7441 / timo.ovaskainen@fiftogram.com

Asuntamo Oy / Fiftogram -ekosysteemipalvelut
Microkatu 1, 70210 Kuopio
asuntamo.fi / fiftogram.com

Arto Vidgren
040 152 8030 / arto.vidgren@fiftogram.com
Tuotteistajatalo Coaching Ky
fiftogram.com

Toimitusjohtaja Tero Nyman
050 585 2866 / tero.nyman@medics24.fi
Medics24 Etälääkäripalvelut – KYBERTURVALLISUUSSERTIFIOITU TOIMIJA
Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä
medics24.com / puh. 010 505 9450

Timo OvaskainenEtäterveyspalveluiden tehokäyttöönotto kuntiin