Ajankohtaista

Asiakkaallemme tuloksekas strategiatyö – Rautavaaran Tietoverkko Osuuskunta uudisti ilmeensä ja strategiansa

TIEDOTE 27.11.2019

RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN UUSITTU STRATEGIA TÄHTÄÄ TULEVAISUUTEEN

Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta RTVO on käynnistänyt aktiivisen kehittämistyön, jonka alkusysäys oli keväällä 2019 järjestetty strategiatyöpaja, johon osallistui myös RTVO:n keskeisiä kumppaneita. RTVO toteutti työpajan yhdessä Asuntamo Oy:n kanssa ja työskentelyn tavoitteena on luoda verkoston eri toimijoiden yhteinen näkymä tulevaisuudesta sekä siihen perustuvasta nykytilasta.

Yleisen käsityksen mukaisesti valokuidun tarve vähenee esimerkiksi 5G:n myötä. Tosiasiallisesti 5G-verkot vaativat valokuitua toimiakseen. Tämä voisi tarjota osuuskunnalle uusia tutkimus- ja kehittämisyhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.

Kolmen kunnan alueelle laajentunut valokuituyhtiö uudistaa brändinsä ja kehittää palveluja. Nykyinen nimi ei vastaa nykyistä liiketoimintaa eikä tulevaisuuden kasvutavoitteita. Talous on vakaalla pohjalla ja osuuskunnalla on resursseja toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Kehittämistyö aloitettiin kesällä 2019 järjestämällä nimikilpailu. Nimikilpailuun sai osallistua postikortilla, nettisivun kautta ja paikallisissa tapahtumissa (Rautavaara –päivät, Valtimon kesäpäivät, Varpaisjärven maalaismarkkinat). Nimikilpailuun tuli lähes 200 ehdotusta, joista yksikään ei sellaisenaan soveltunut käytettäväksi, mutta sieltä saatiin hyviä eväitä jatkokehittelyyn.

Loppukesästä kilpailutettiin mainostoimistot ja yhteistyökumppaniksi valikoitu Mainostoimisto Polku Iisalmesta. Mainostoimisto sai tehtäväkseen nimi-ideoinnin kilpailuehdotusten, historian, toiminta-alueen ja uuden liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Mainostoimiston jalostamista ehdotuksista neljä valittiin äänestykseen, joka toteutettiin jäsenten keskuudessa nettiäänestyksenä satunnaisena otantana.

VaaranValo sai eniten ääniä ja ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi nimen 21.11.2019 pidetyssä kokouksessa.

VaaranValo

VaaranValo on perustettu vaaralla, maa- ja seutukunnan reuna-alueilla. Alueen vaaramaisemiin kuuluu erämaita, harju- ja vaarajonoja, kyläaukeita ja vesistöjä. Vaarojen huiput voivat korkeimmillaan olla jopa 335 metriä merenpinnasta. Ne ovat 1 500 miljoonaa vuotta vanhan vuoriston juuriosan jäännös. Jylhän komeaa seutua!

Vaaralta näkee ja kuulee kauas! Valo on iloa ja eloa, ja se voi olla vaikka valokuitua, ja nimenomaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien reuna-alueilta, vaaroilta päin järjestettynä.

Yrityksen ydin ja ensiaskeleet ovat lähtöisin Rautavaaralta, ja siitäkin syystä oli luonnollista pitää ”Vaara” mukana yrityksen uudessa nimessä. Päätuote on valokuituyhteys, joten ”Valo” on itsestään selvä valinta nimen loppuosaksi. Palveluja tarjotaan lähitienoon vaara-alueille, ja vaaraseutujen tunnelma ja arvot ovat vahvasti mukana myös yrityksen lähtiessä laajentumaan maakuntien kulmilta. VaaranValon verkkoyhteys on asiakkaiden toteamana moitteeton, nopea, varma, luotettava ja vaivaton. Juuri niin kuin suunnittelimmekin. Vikoja vailla! Asiakkaita lainaten: ”Verenpaineen lasku, koska yhteys toimii”.

Mainostoimisto ideoi VaaranValolle logon ja kotisivuilmeen. Uudet kotisivut julkaistaan v. 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

VaaranValo OSK toimitusjohtaja Pirjo Manninen
Puhelin 050 5398 991, pirjo.manninen@omni.fi
www.rtvonetti.fi

Asuntamo Oy
toimitusjohtaja Timo Ovaskainen
puhelin 050 310 7441, timo.ovaskainen@asuntamo.fi
www.fiftogram.com / www.asuntamo.fi

Timo OvaskainenAsiakkaallemme tuloksekas strategiatyö – Rautavaaran Tietoverkko Osuuskunta uudisti ilmeensä ja strategiansa

Aiheeseen liittyvät artikkelit